Skip links

FLOORING GUIDE MAP

Niet-technisch ruimte Cardioruimte
Binnen-/buiten ruimte Kinderruimte
Krachtruimte Groepslesactiviteiten
Zwaargewichtruimte Rek- en strekruimte
PRAMA Functionele training WEXO-gewichtsheffingsruimte
Spinningsruimte Boksruimte
Functionele training

ZWAARGE-

WICHT-

RUIMTE

GROEPSLES-

ACTIVITEITEN

PRAMA

FUNCTIONELE

TRAINING

SPINNINGS-

RUIMTE

KRACHT-

RUIMTE

CARDIO-

RUIMTE

KINDER-

RUIMTE

BOKS-

RUIMTE

WEXO

GEWICHTSHE-

FFINGSRUIMTE

NIET-

TECHNISCH

RUIMTE

VECHTSPORT-

RUIMTE

REK-EN STREK-

RUIMTE

BINNEN

BUITEN

RUIMTE

FUNCTIONELE

TRAINING

ZWAARGEWICHTRUIMTE

GROEPSLESACTIVITEITEN

PRAMA FUNCTIONELE TRAINING

SPINNINGSRUIMTE

KRACHTRUIMTE

CARDIORUIMTE

KINDERRUIMTE

fitness trends

BOKSRUIMTE

WEXO GEWICHTSHEFFINGSRUIMTE

Group training trends

NIET-TECHNISCH RUIMTE

VECHTSPORTRUIMTE

REK- EN STREKRUIMTE

BINNEN/BUITEN RUIMTE

FUNCTIONELE TRAINING

CHOREOGRAFISCHE
ACTIVITEITEN
FUNCTIONELE
TRAINING
PILATES
MACHINE
APPARATEN
INDOOR
CYCLE
VRIJE
GEWICHTEN
POWER
LIFTING
PILATES
BODEM
YOGA,
STRETCHING
MARTIAL
ARTS
DOORGANGSZONES
BUITENTRAINING
BOXING
*** *** **** ***** *****
***** **** *** **** **** ***
**** ***** ** ***** ***** *****
*** **** *** ***** **** ***
** **** *** ***** ***** ****
** ** ***** ****
*** *** ***** *****
*****
*** **** ***
**** *****
**** *****

PRO-

DU-

CT

OVER-

ZICHT

CHOREOGRAFISCHE ACTIVITEITEN ***
FUNCTIONELE TRAINING ***
PILATESMACHINE ****
APPARATEN *****
INDOORCYCLING *****
*
Flooring for cardio areas and indoor cycling.
More info
CHOREOGRAFISCHE ACTIVITEITEN *****
FUNCTIONELE TRAINING ****
APPARATEN ***
PILATES GROUND ****
YOGA, STRETCHING ****
MARTIAL ARTS ***
*
Comfortable flooring for group-x activities.
More info
GROUP ACTIVITIES ****
FUNCTIONAL TRAINING *****
FREE WEIGHTS **
PILATES GROUND *****
YOGA, STRETCHING *****
*
Flooring for functional areas.
More info
GROUP ACTIVITIES ***
FUNCTIONAL TRAINING ****
PILATES MACHINE ***
MACHINERY *****
INDOOR CYCLE ****
FREE WEIGHTS ***
*
Elegant and customisable flooring.
More info
GROUP ACTIVITIES **
FUNCTIONAL TRAINING ****
PILATES MACHINE ***
MACHINERY *****
INDOOR CYCLE *****
FREE WEIGHTS ****
*
Flooring for weight areas with a hardcore look.
More info
MACHINERY **
INDOOR CYCLE **
FREE WEIIGHTS *****
POWER LIFTING ****
*
Same elegance, extra resistance.
More info
MACHINERY ***
INDOOR CYCLE ***
FREE WEIIGHTS *****
POWER LIFTING *****
*
Hardcore look for free weights area.
More info
POWER LIFTING *****
*
Much better than wood platforms.
More info
MACHINERY ***
FREE WEIIGHTS ****
POWER LIFTING ***
*
High density flooring for limitless free weight training.
More info
INDOOR CYCLE ****
TRANSIT AREAS *****
*
Non-technical flooring for locker rooms, corridors, cafeterias, reception..
More info
FUNCTIONAL TRAINING ****
OUTDOOR TRAINING *****
*
Artificial grass for indoor/outdoor training.
More info

ONDE-

RSTEU-

NING

DE GEBRUIKERSERVARING

Bekijk de voordelen van onze fitnessvloeren voor de gebruikers.

LEVEN-

SDUUR

DE INVESTERING

Bekijk de voordelen die onze vloeren bieden aan de fitnesseigenaren en investeerders.

DES-

ING

DE PRODUCT ERVARING

Ontdek hoe onze vloeren jouw merknaam en positionering binnen de fitnessmarkt kunnen verbeteren.

Interesse
in deze
vloer?