Skip links

FLOORING

GUIDE

MAP

ZWAARGE-

WICHT-

RUIMTE

GROEPSLES-

ACTIVITEITEN

PRAMA

FUNCTIONELE

TRAINING

SPINNINGS-

RUIMTE

KRACHT-

RUIMTE

CARDIO-

RUIMTE

KINDER-

RUIMTE

BOKS-

RUIMTE

WEXO

GEWICHTSHE-

FFINGSRUIMTE

NIET-

TECHNISCH

RUIMTE

VECHTSPORT-

RUIMTE

REK-EN STREK-

RUIMTE

BINNEN

BUITEN

RUIMTE

FUNCTIONELE

TRAINING

Niet-technisch ruimte Cardioruimte
Binnen-/buiten ruimte Kinderruimte
Krachtruimte Groepslesactiviteiten
Zwaargewichtruimte Rek- en strekruimte
PRAMA Functionele training WEXO-gewichtsheffingsruimte
Spinningsruimte Vechtsportruimte
Boksruimte Functionele training

ZWAARGEWICHTRUIMTE

GROEPSLESACTIVITEITEN

PRAMA FUNCTIONELE TRAINING

SPINNINGSRUIMTE

KRACHTRUIMTE

CARDIORUIMTE

KINDERRUIMTE

fitness trends

BOKSRUIMTE

WEXO GEWICHTSHEFFINGSRUIMTE

Group training trends

NIET-TECHNISCH RUIMTE

VECHTSPORTRUIMTE

REK- EN STREKRUIMTE

BINNEN/BUITEN RUIMTE

FUNCTIONELE TRAINING

CHOREOGRAFISCHE
ACTIVITEITEN
FUNCTIONELE
TRAINING
PILATES-
MACHINE
APPARATEN
INDOOR-
CYCLING
VRIJE
GEWICHTEN
POWER-
LIFTING
PILATES
BODEM
YOGA,
STRETCHING
VECHTSPORTEN
KLEEDKAMERS
(BEHALVE DE DOUCHES)
DOORGANGSZONES
BUITENTRAINING
***** ***** *** **** ****
*** *** **** ***** *****
*** **** *** ***** **** ***
** **** *** ***** ***** ****
** ** ***** ****
*** *** ***** *****
*****
**** ***** *****
**** *****

PRO-

DU-

CT

OVER-

ZICHT

CHOREOGRAFISCHE ACTIVITEITEN *****
FUNCTIONELE TRAINING *****
APPARATEN ***
PILATESMACHINE ****
YOGA, STRETCHING ****
*
Comfortabele vloer voor groepsactiviteiten.
More info
CHOREOGRAFISCHE ACTIVITEITEN ***
FUNCTIONELE TRAINING ***
PILATESMACHINE ****
APPARATEN *****
INDOORCYCLING *****
*
Vloer voor cardio- en spinningsruimtes.
More info
CHOREOGRAFISCHE ACTIVITEITEN ***
FUNCTIONELE TRAINING ****
PILATESMACHINE ***
APPARATEN *****
INDOORCYCLING ****
FREE WEIGHTS ***
*
Elegante en personaliseerbare vloer.
More info
CHOREOGRAFISCHE ACTIVITEITEN **
FUNCTIONELE TRAINING ****
PILATESMACHINE ***
APPARATEN *****
INDOORCYCLING *****
FREE WEIGHTS ****
*
Vloer voor vrije gewichten met hardcore uitstraling.
More info
APPARATEN **
INDOORCYCLING **
VRIJE GEWICHTEN *****
POWERLIFTING ****
*
Dezelfde elegantie met maximale weerstand.
More info
APPARATEN ***
INDOORCYCLING ***
VRIJE GEWICHTEN *****
POWERLIFTING *****
*
Hardcore uitstraling voor vrije gewichten ruimte.
More info
POWERLIFTING *****
*
Een betere oplossing dan de houtenplatforms.
More info
APPARATEN ****
KLEEDKAMERS *****
DOORGANGSZONES *****
*
Niet-technische vloer voor kleedkamers, gangen, cafetaria's, receptie.
More info
FUNCTIONELE TRAINING ****
BUITENTRAINING *****
*
Kunstgras voor binnen- en buitentraining.
More info

ONDE-

RSTEU-

NING

DE GEBRUIKERSERVARING

Bekijk de voordelen van onze fitnessvloeren voor de gebruikers.

LEVEN-

SDUUR

DE INVESTERING

Bekijk de voordelen die onze vloeren bieden aan de fitnesseigenaren en investeerders.

DES-

ING

DE PRODUCT ERVARING

Ontdek hoe onze vloeren jouw merknaam en positionering binnen de fitnessmarkt kunnen verbeteren.

Interesse
in deze
vloer?
Return to top of page