Skip links

FLOORING

GUIDE

MAP

ZWAARGE-

WICHT-

RUIMTE

GROEPSLES-

ACTIVITEITEN

PRAMA

FUNCTIONELE

TRAINING

SPINNINGS-

RUIMTE

KRACHT-

RUIMTE

CARDIO-

RUIMTE

KINDER-

RUIMTE

BOKS-

RUIMTE

WEXO

GEWICHTSHE-

FFINGSRUIMTE

NIET-

TECHNISCH

RUIMTE

VECHTSPORT-

RUIMTE

REK-EN STREK-

RUIMTE

BINNEN

BUITEN

RUIMTE

FUNCTIONELE

TRAINING

Niet-technisch ruimteCardioruimte
Binnen-/buiten ruimteKinderruimte
KrachtruimteGroepslesactiviteiten
ZwaargewichtruimteRek- en strekruimte
PRAMA Functionele trainingWEXO-gewichtsheffingsruimte
SpinningsruimteVechtsportruimte
BoksruimteFunctionele training

ZWAARGEWICHTRUIMTE

GROEPSLESACTIVITEITEN

PRAMA FUNCTIONELE TRAINING

SPINNINGSRUIMTE

KRACHTRUIMTE

CARDIORUIMTE

KINDERRUIMTE

fitness trends

BOKSRUIMTE

WEXO GEWICHTSHEFFINGSRUIMTE

Group training trends

NIET-TECHNISCH RUIMTE

VECHTSPORTRUIMTE

REK- EN STREKRUIMTE

BINNEN/BUITEN RUIMTE

FUNCTIONELE TRAINING

CHOREOGRAFISCHE
ACTIVITEITEN
FUNCTIONELE
TRAINING
PILATES-
MACHINE
APPARATEN
INDOOR-
CYCLING
VRIJE
GEWICHTEN
POWER-
LIFTING
PILATES
BODEM
YOGA,
STRETCHING
VECHTSPORTEN
KLEEDKAMERS
(BEHALVE DE DOUCHES)
DOORGANGSZONES
BUITENTRAINING
*********************
********************
**********************
***********************
*************
****************
*****
********
**************
*****
*********

PRO-

DU-

CT

OVER-

ZICHT

CHOREOGRAFISCHE ACTIVITEITEN*****
FUNCTIONELE TRAINING*****
APPARATEN***
PILATESMACHINE****
YOGA, STRETCHING****
*
Comfortabele vloer voor groepsactiviteiten.
More info
CHOREOGRAFISCHE ACTIVITEITEN***
FUNCTIONELE TRAINING***
PILATESMACHINE****
APPARATEN*****
INDOORCYCLING*****
*
Vloer voor cardio- en spinningsruimtes.
More info
CHOREOGRAFISCHE ACTIVITEITEN***
FUNCTIONELE TRAINING****
PILATESMACHINE***
APPARATEN*****
INDOORCYCLING****
FREE WEIGHTS***
*
Elegante en personaliseerbare vloer.
More info
CHOREOGRAFISCHE ACTIVITEITEN**
FUNCTIONELE TRAINING****
PILATESMACHINE***
APPARATEN*****
INDOORCYCLING*****
FREE WEIGHTS****
*
Vloer voor vrije gewichten met hardcore uitstraling.
More info
APPARATEN**
INDOORCYCLING**
VRIJE GEWICHTEN*****
POWERLIFTING****
*
Dezelfde elegantie met maximale weerstand.
More info
APPARATEN***
INDOORCYCLING***
VRIJE GEWICHTEN*****
POWERLIFTING*****
*
Hardcore uitstraling voor vrije gewichten ruimte.
More info
POWERLIFTING*****
*
Een betere oplossing dan de houtenplatforms.
More info
PILATESMACHINE***
YOGA, STRETCHING*****
*
Vloer voor Yoga, Pilates en rekoefeningen.
More info
APPARATEN****
KLEEDKAMERS*****
DOORGANGSZONES*****
*
Niet-technische vloer voor kleedkamers, gangen, cafetaria's, receptie.
More info
VECHTSPORTEN*****
*
Veilige en comfortabele vloer voor vechtsporten.
More info
FUNCTIONELE TRAINING****
BUITENTRAINING*****
*
Kunstgras voor binnen- en buitentraining.
More info

ONDE-

RSTEU-

NING

DE GEBRUIKERSERVARING

Bekijk de voordelen van onze fitnessvloeren voor de gebruikers.

LEVEN-

SDUUR

DE INVESTERING

Bekijk de voordelen die onze vloeren bieden aan de fitnesseigenaren en investeerders.

DES-

ING

DE PRODUCT ERVARING

Ontdek hoe onze vloeren jouw merknaam en positionering binnen de fitnessmarkt kunnen verbeteren.

Interesse
in deze
vloer?
Return to top of page